silveremulsion.com
The Delightful Forest (1972)
The Delightful Forest [快活林] (1972) Starring Ti Lung, Chu Mu, Chiang Nan, Lan Wei-Lieh, Tin Ching, Wong Ching-Ho, Lee Man-Tai, Wang Kuang-Yu, Yue Fung, Kwok Chuk-Hing, Lau Kar-Wing, Wang Han-Chen, Hoh Gong, Li Min-Lang, Kong Ling Directed by Chang Cheh & Pao Hsueh-Li Expectations: High.