silveremulsion.com
The 14 Amazons (1972)
The 14 Amazons [十四女英豪] (1972) Starring Ivy Ling Po, Lisa Lu, Lily Ho Li-Li, Yueh Hua, Fan Mei-Sheng, Wong Chung-Shun, Lo Lieh, Tien Feng, Wang Hsieh, Shu Pei-Pei, Wang Ping, Lau Ng-Kei, Karen Yip Leng-Chi, Li Ching, Tina Chin Fei, Ou-Yang Sha-Fei, Wong Gam-Fung, Betty Ting Pei, Teresa Ha Ping, Ch