silveremulsion.com
The Young Avenger (1972)
The Young Avenger [小毒龍] (1972) Starring Shih Szu, Yueh Hua, Fan Mei-Sheng, Tung Lam, Chen Yan-Yan, Ng Ming-Choi, Tang Ti, Woo Wai, Wong Ching-Ho, Simon Chui Yee-Ang, Lan Wei-Lieh, Lee Siu-Chung, Chan Shen Directed by Griffin Yueh Feng Expectations: Fairly high. Wuxia stories have