silveremulsion.com
Flash Point (2007)
Flash Point [導火線] (2007) AKA City With No Mercy, City Without Mercy, The Signal Starring Donnie Yen, Louis Koo, Ngai Sing, Ray Lui, Xing Yu, Fan Bing-Bing, Kent Cheng, Xu Qing, Teresa Ha Ping, Helena Law Lan, Tony Ho Wah-Chiu, Irene Wong Yun-Yun Directed by Wilson Yip Expectations: High. I