silveremulsion.com
Dragon Swamp (1969)
Dragon Swamp [毒龍潭] (1969) Starring Cheng Pei Pei, Lo Lieh, Yueh Hua, Tung Li, Wong Chung-Shun , Lo Wei, Ku Feng, Chiu Hung, Fan Mei-Sheng, Simon Yuen Siu Tien, Lee Siu-Paang Directed by Lo Wei Expectations: Moderate. Cheng Pei Pei and Lo Wei should deliver something worth watching.