sikulkovo.sk
Zahrajme sa a spoločne sa naučíme niečo nové!
Mám rada vôňu dreva, rada tvorím a hrám sa s mojou dcérkou, mám rada hračky, ktoré majú zmysel… Pred časom som vyrobila svoju prvú topá očku a jem ú motoriku a uče ie sa viazať mašličky. Bola som esmier e rada, že mala úspech ajprv u mojej dcérky, pre ktorú vlast e vz ikla. A potom aj u ďalších a ďalších detičiek, ku ktorým sa dostala. Reakcie ľudí a hlav e ajme ších „zákaz íčkov“ ma i špirovali a tak som postup e začala pracovať a ďalších hrách – pre detičky, ktoré sa radi hrajú, učia, tré ujú trpezlivosť a spoz ávajú ové veci. Práca bola zdĺhavejšia ako som si predstavovala… Najprv vz ikali prvé áčrty, ako by mali hry vyzerať. Veľakrát som ad imi sedela, z ova a z ova rysovala a rozvrhovala veľkosti, rozostupy a detaily, aby bol výsledok čo ajlepší a detičkám sa dobre hralo. Potom vz ikli prvé hračky vyreza é z preglejky, ktoré po doko če í sko čili u mojej malej pomoc íčky. Sledovala som ako sa s imi hrá a doladila detaily. Takže každú hračku máme odskúša ú a otestova ú tým ajpovola ejším, mojím dietaťom 🙂 & bsp; Te tokrát sa hračky skladajú z viacerých dielikov, aby po úkli iekoľko mož ostí hra ia a zároveň precviče [...]