siimkinnas.com
Pildikesi näituselt, Tallinna Võitja 2014