siimkinnas.com
Pildikesi näituselt – Pure Elite Estonia 2017