siimkinnas.com
NRG_lammutamine_13
3. korruse koridor vanas internaadis