siimkinnas.com
Narva Rahvuslik Koertenäitus, sügis 2013