sgpp.org.pl
Zostańcie najlepszą grupą kibiców w Szerzawach
Zapraszamy grupy młodzieżowe do udziału w konkursie „Szkolny Konkurs na Kibica”. W ramach konkursu należy zebrać grupę minimum 3 osób, mieć pomysł oraz zjawić się na trasie IV Biegu Sze…