sgpp.org.pl
Zdobądź stypendium 5 tys. zł na I rok studiów ze Stowarzyszeniem Gmina Pawłów Plus (edycja 2019/2020)
Informujemy tegorocznych absolwentów szkół średnich o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe na I rok studiów, za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus. Z racji uczestnictwa w ogó…