sgpp.org.pl
Wyniki Manii Działania 2019 w Pawłowie!
Informujemy, iż do programu Mania Działania realizowanego w Pawłowie zostało złożone 4 wnioski, spośród nich komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Gmina Pawłów Pl…