sgpp.org.pl
Oświadczenie Zarządu
W związku z rezygnacją z funkcji prezesa i członka Stowarzyszenia Pani Izabeli Wrony (data złożenia rezygnacji 28 październik 2019 r.) zarząd Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus informuje, iż w dniu 3…