seyedrezabazyar.com
نحوه محاسبه سود وام های بانکی - سیدرضا بازیار
فرمول کلی محاسبه سود برای تسهیلات با اقساط مساوی ماهیانه (چند قسطه مثل وام فروش اقساطی) که معمولا تعداد زیادی از تسهیلات دریافتی را شامل میشود مانند زیر محاسبه می شود نحوه محاسبه سود وام های بانکی با روش قدیمی مثال: اگر شما 1 میلیون ریال وام گرفته اید با بهره 15% و باز پرداخت 12 ماهه برای …