seyedrezabazyar.com
از دید خانواده همسر یک داماد خوب چه ویژگی هایی دارد؟ - سیدرضا بازیار
1- رفتار مردانه هیچ چیز مانند یک مرد واقعی رفتار کردن در جذابیت مردها تاثیر ندارد. یک مرد و جنتلمن واقعی در عین شیک و امروزی بودن به برخی سنت ها پای بندند؛ مثل رعایت حق ورود با بزرگ تر ها یا خانم ها، جلو کشیدن صندلی برای همسر، چک نکردن گوشی و حریم خصوصی …