seyedrezabazyar.com
از دید خانواده همسر یک عروس خوب چه ویژگی هایی دارد؟ - سیدرضا بازیار
1- اصل صداقت ممکن است شما افرادی را ببینید که با دروغ گویی و تملق اهداف کوتاه مدت خود را پیش می برند اما از یاد نبرید که هدفی بلند مدت مانند زندگی مشترک را نمی توان با دروغ گویی و یا چرب زبانی و ظاهرسازی های دروغین به پیش برد. بالاخره روزی همه چیز …