setouchiexplorer.com
Taikodai
Karato fall matsuri's taikodai in 2013.