setouchiexplorer.com
Gokuraku-ji, Shikoku Pilgrimage's Second Temple
Located in the city of Naruto, in the Tokushima prefecture, Gokuraku-ji is the second temple in the Shikoku Pilgrimage.