sepanhaka.fi
Viikkokokous Scandicissa 20.8.2019
Aiheena oli mehiläiset ja miten tärkeää luonnon kannalta on niiden toiminta kasvien pölyttäjänä. Asiaa valotti LUKE: tutkija Sakari Raiskio. Aihe on todella tärkeä maailman laajuisesti, koska on ha…