sepanhaka.fi
Viikkokokous Scandicissa 13.8.3019
Klubin hallitus kokoontui ennen viikkokokousta. Kauden ensimmäisessä viikkokokouksessa esiteltiin syksyn ohjelma ja tiedotettiin tulevista tapahtumista.