sep-psicoanalisi.org
SOBRE LA NEUROPLASTICITAT I L'EQUIVALÈNCIA CERVELL-MENT
Per Erika Barba-Müller El sistema nerviós es modifica contínuament d'acord a les interaccions amb els altres, amb el medi ambient i amb determinats canvis fisiològics. Aquesta qualitat, anomenada neuroplasticitat, és una propietat intrínseca o estat-en-curs normal del sistema nerviós al llarg de tota la seva vida que