seneddieuenctid.cymru
Siarad Siambr
Yn ein Siarad Siambr cyntaf, mae Nest Jenkins a Llywydd y Cynulliad, Elin Jones AC Ceredigion yn trafod bywyd, gwleidyddiaeth, menywod ac Eisteddfod Tregaron 2020.