seneddieuenctid.cymru
Mis Hanes LGBT mewn 10 Llun
Finlay sy’n rhannu ei fis mewn 10 llun i addysgu eraill am bwysigrwydd Mis Hanes LGBT a pham nad yw'r frwydr dros hawliau LGBTQ wedi dod i ben eto.