selimparlak.com.tr
Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı Türkiye - Selim PARLAK
1. Uluslararası ve ulusal düzeyde alanında uzmanlaşmış bilim insanlarının katılımıyla geçmiş ve güncel ABA yaklaşımlarının ele alınacağı 1. Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı Türkiye, 22-23 Eylül 2018’de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.