seisporoito.gal
“O barbeiro de Sevilla” pola Real Filharmonía de Galicia
A Real Filharmonía inaugura a temporada de concertos do Auditorio de Galicia coa ópera "O barbeiro de Sevilla".
seisuser0