seisporoito.gal
O violinista Zimmermann acompaña de novo á Real Filharmonía dirixida por David Afkham
Interpretará o primeiro concerto para violín de Shostakóvich
seisuser0