seisporoito.gal
Conciertos de Ars Atlántica
O Ensemble Ars Atlántica mostranos o programa Cantan Tres Ruiseñores (Música Barroca Española para unha, dous ou tres voces de arpa) en dous concertos que terán lugar en Pontevedra e en Xinzo de Limia.
seisuser0