sectorplannen.nl
Over ons
Bij de regeling cofinanciering sectorplannen zijn het Actieteam crisisbestrijding van de Stichting van de Arbeid, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Agentschap SZW betrokken. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van deze organisaties.