schoolsabc.net
ABC: Przeciwko Granicom dla Dzieci
Jesteśmy koalicją rodziców, nauczycieli, szkół i aktywistów. Naszym celem jest zatrzymanie planu Departamentu Edukacji (DfE), wchdzącego w życie we wrześniu 2016, aby zbierać informacje o kraju uro…