schaning.eu
Belastingvoordelen voor ondernemers moeten verdwijnen.
Dit is het advies van de Commissie Regulering van Werk, onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap. Zo moeten de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling tot € 0 gaan worden afgebouwd. Het rapport van de commissie stelt dat de ongelijkheid tussen werknemer en ondernemer / zzp-er steeds groter wordt op de arbeidsmarkt. Om deze ongelijkheid aan te pakken adviseert