satelitniropik.cz
Stálo to za to! U obce vše při starém, ale ve schránce na bunkru je 38 pohledů z 5 zemí | Satelitní řopík
Dnes se ke mně dostaly pohledy a dopisy z poštovní schránky umístěné přímo na bunkru. Díky všem známým i neznámým odesílatelům. Speciální poděkování posílám opět výběrčímu schránky a „osobnímu řidiči“ 🙂 Poslední zvláštní poděkování patří panu M.D., pravidelnému návštěvníkovi webových stránek za pohled – že si našel čas mezi řízením firmy a pilotováním svého letadla. …