satdorven.com
¡Reparar electrodomèstics és més ECONÒMIC i ECOLÒGIC!
SEMPRE VAL LA PENA REPARAR nostre ELECTRODOMÈSTIC, tret que el tècnic especialista ens digui el contrari. Abans de arraconar i rebutjar-lo optar per contactar amb NOSALTRES, som especialistes i Ser…