sarakadee.com
ค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 -สู่การสร้างสรรค์สังคม- สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]
ค่ายสร้างนักเขียนและช่างภาพสู่การเป็นนักสารคดีมืออาชีพ เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับกูรูในวงการสารคดี พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานสารคดีเพื่อสังคมตลอด 4 เดือนในห้องเรียนค่ายสารคดี น้องๆ จะได้พบกับ. ห้องเรียนพิเศษ 4 เดือน เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติภาคสนาม . เรียนรู้จากตัวจริงด้านสารคดี นำโด