sarakadee.com
SMALL TALK – “อำนาจ มงคลเสริม” สกัดกัญชารักษาโรค
“สาทิวา อินทิกา” : สัมภาษณ์ ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดของ สารคดี แนะนำให้เราเดินทางไปจังหวัดใหญ่ แห่งหนึ่งในภาคกลางเพื่อพูดคุยกับหนึ่งในผู้ศึกษาค้นคว้าการสกัดกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคมากว่า ๕ ปี ทดลองใช้กันเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและคนรู้จัก กลางบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่นและท้องทุ่งนาเขียวขจี แม้เขาจะยินดีถ่ายทอดประสบการณ์อย่างละเอียดผ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ แต่ก็ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อนามสกุลจริงอันเนื่องมาจากปัญหาด้านกฎหมาย “อำนาจ มงคลเสริม” จึงเป็นนามสมมุติที่ สารคดี ตั้งให้ อำนาจเป็นคนทำงานบุกเบิกด้านเกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรอินทรีย์มานานหลายสิบปีแล้ว รวมทั้งสนใจศึกษาเรื่องสมุนไพรและธรรมะเป็นหลักการดำเนินชีวิต องค์ความรู้ด้านการใช้กัญชารักษาโรคของอำนาจจึงยึดโยงกับด้านจิต วิญญาณด้วย หลายแง่มุมที่เขาบอกเล่าต่อไปนี้จะถูกต้องตามหลักการแพทย์สมัยใหม่หรือน่าเชื่อถือเพียงใด สารคดี ไม่อาจให้การรับรองต่อผู้อ่าน อย่างน้อย ๆ นี่คือความรู้ชุดหนึ่งของผู้ที่ได้ทำการทดสอบสรรพคุณแห่ง “กัญชา” ในวันที่กฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ใคร ๆ ศึกษาทดลองกันอย่างเปิดเผย จุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจมาจับเรื่องกัญชา เริ่มจากผมสนใจเรื่องมะเร็ง เพราะแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ ตอนแรกเป็นที่ลำไส้ก็ผ่าตัดออก หายไป ๓ ปีแล้วมาเจออีกทีที่ตับ หมอบอกว่าเป็นระยะ ๔ แล้วรักษาไม่ได้ ตอนนั้นคือปี ๒๕๑๙ พาไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเขาก็ไม่รับหมอบอกอยู่ได้ไม่เกิน ๒ เดือนหรอก แล้วก็จริง โรคอะไร มีเงินทองก็แก้ไม่ได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเพราะพี่น้องของแม่เป็นมะเร็งทั้งนั้น ผมคิดว่าตัวเองมีโอกาส เป็นเยอะเพราะผู้ชายจะติดกรรมพันธุ์จากแม่ ก็เลยสนใจว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะทำอย่างไร ผมได้อ่านหนังสือเรื่อง จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ สามเล่ม (The Turning Point …