sarakadee.com
เรื่องเด่นประจำนิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 408 - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]
วิวาห์ชาติพันธุ์ ร้อยสิ่งสำคัญวันมงคล ถึงวัยหนึ่ง ทุกคนล้วนอยากชวนใครสักคนใช้เงินเดือนไปด้วยกัน ครั้นยุคเปลี่ยนมีเหตุมากมายที่โน้มนำให้ผู้คนหมางเมินแต่งงาน บ้างมองจุดเริ่มต้นการสร้างครอบครัวที่ดีเป็นคนละเรื่องกับพิธีสมรสที่ค่อนไปทางตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ถือคติว่ารักเป็นเรื่องของสองคน ส่วนคร