sarakadee.com
รู้จักปรากฎการณ์ Polar Vortex - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]
ขณะที่ประเทศไทยเรากำลังเผชิญวิกฤตฝุ่นควันพิษ ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลายเมืองทางตอนกลางและตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาก็กำลังเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นสุดขั้วติดลบกว่า 50 องศาเซลเซียส ต่ำสุดในรอบ 20 ปี เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เกิดเป็นครั้งแรกในสหรัฐฯ หากเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อต้นเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2557