sarakadee.com
กุลีเซียงกง ผู้ต่อลมหายใจตลาดน้อย
คะเนว่าหากนาอะไหล่เก่าทุกชิ้นส่วนที่มีอยู่ในตลาดน้อยมากองรวมกัน มันคือภูเขาลูกย่อมๆนี่เอง