sarakadee.com
ยาจีนในย่านจีน บทพิสูจน์ของความเชื่อและกาลเวลา - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]
ภายในชั้นล่างของตึกแถวขนาดสองคูหา ขวดสมุนไพรยาจีน ที่เรียงรายอย่างสวยงามอยู่บนชั้นกระจก