sarakadee.com
ประวัติความเป็นมา ของนิตยสาร สารคดี - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]
ในปี พ.ศ. 2517 สำนักพิมพ์เมืองโบราณก่อตั้งขึ้นโดยมีนโยบายเพื่อผลิตวารสาร เมืองโบราณ ซึ่งเป็นวารสาร วิชาการราย 3 เดือน