sapmi.se
Beowulf
Beowulf Mining uppvisar fortsatt ignorans! Pressmeddelande 2020-02-11 Det brittiska prospekteringsbolaget Beowulf Mining aviserade för en tid sedan att de avser "stämma staten" då de anser sig ekonomiskt drabbade av den pågående "Kallakprocessen". Samebyarna Sirges och Jåhkågasska utrycker stor förvåning över bolagets uttalande. Att processen har tagit lång tid beror till stor del på den olämpliga lokaliseringen av en