sap-rood.org
Gorki: schrijver wordt bureaucraat
In 1929 bezocht Maksim Gorki het kamp Solovki, een deel van de goelag. De schrijver was populair bij velen die daar gevangen zaten. Zijn bezoek plaatste hem echter aan de kant van de bureaucratie. Gorki publiceerde een verslag over zijn bezoek, waarin hij het kamp prees als een teken van Sovjetkracht, zonder enige verwijzing naar …