sams-norway.no
Hvordan løse transportutfordringene? - SAMS Norway
Allan Ellingsen, Statssekretær i Samferdselsdepartementet, mottok i dag Transport21-rapporten fra Bernt Reitan Jenssen, leder av strategigruppen.