sakraplatser.abe.kth.se
Sponsor
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) bidrar med medel för att stödja nätverkets verksamhet. KTH, Kungliga Tekniska Högskolan ska fungera som huvudarrangör och drivkraft för nätverket. Säkraplatser kommer…