sakraplatser.abe.kth.se
Staden som en säker plats
Säkerhet är en kvalitet hos städer. Säkerhet betyder bokstavligen ”utan oro” eller ”bekymmerslös” vilket är exakt hur vi känner på platser som är fria från fara eller erbjud…