sakraplatser.abe.kth.se
Rädsla och det som skapar rädsla
Medan rädsla definieras som ”en emotion, en känsla av larm eller fruktar orsakas av medvetenhet om eller förväntan av fara”1, rädsla för brott beskrivs som ”en känslomässig reaktion ell…