sakraplatser.abe.kth.se
Bakgrund
En stor del av de nya kunskaperna i situationsbaserad brottsprevention är fortfarande begränsad till universitet och forskningsinstitut. Ett viktigt mål för detta nätverk är att engagera akademiker…