sakraplatser.abe.kth.se
Målgrupp
Säkraplatser nätverket riktar sig främst till dig som arbetar med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder lokalt, dvs. trygghetsamordnare, poliser, stadsplanerare och andra praktiker. Säkra…