sakraplatser.abe.kth.se
Förebyggande trygghetsarbete i samhällsplaneringsprocessen
Frågor som rör krisberedskap och civilt försvar kopplat till samhällsplanering är inte alltid självklara i samhällsplaneringsprocessen. Det ställs många krav på våra framtida samhällen gällande att…