sakraplatser.abe.kth.se
National Workshop 2, the 10th of November
Welcome to the National Workshop 2 ”Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad brottsprevention” 10th of November Venue: Sal D2 Trots att det lokala brottspreventionsarbetet är fyllt med bra i…